Què podem fer per al vostre territori?

 • Identificació d'agents clau per a l’estructuració d’una estratègia
 • Dinamització d'espais de treball per a l’assoliment dels objectius
 • Estructuració d'espais de concertació entre sector turístic públic i privat
 • Desenvolupament de projectes específics de vinculació del turisme amb altres sectors
 • Elaboració de diagnosis de sostenibilitat i green maps
 • Identificació de línies de subvenció ajustades a les necessitats del vostre territori
 • Implantació d'accions d’especialització territorial
 • Compra verda en turisme de reunions: pausa cafè, papereria, ecoimpressió
 • Ambientalització d’esdeveniments i festes municipals
 • Especialització de fires: tematització i selecció d’expositors
 • Dinamització de reunions, organització de reunions efectives

Disseny i implantació d’estratègies i projectes de millora territorial

Fixar població local, aprofitar els recursos propis d’un territori, obtenir finançament per a projectes de desenvolupament, reforçar una identitat... són les claus de millora per al territori.

Escollir el rumb que ha de prendre el desenvolupament d’un territori és complex: la confluència de diferents interessos i agents, i la ràpida evolució del context solen dificultar la presa de decisions.

El nostre assessorament us ajudarà a definir estratègies i accions factibles per articular els territoris com a espais vius on desenvolupar-hi activitats que en realcin els valors propis, i basar el seu funcionament en un model sostenible a curt, mig i llarg termini.

A REPTE ens hem especialitzat en el desenvolupament turístic dels territoris vinculats a espais protegits, així com en la implantació de la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Desenvolupament territorial

Identifica en què destaca el teu territori i potencia-ho. Defineix el rumb del teu municipi.

Compra pública verda, en marxa?

La vostra selecció de proveïdors diu molt de vosaltres. Coneix les opcions de contractació responsable que tens a l'abast.

Ciutadania implicada, sí gràcies!

Expliquem que som sostenibles i aconseguim complicitats.

Cadena de valor

Articula mecanismes que repercuteixin positivament en el teu territori.

Repte Territorial és una consultora especialitzada en dinamització rural i turisme sostenible.

Creada l’any 2008 i ubicada a Olot, compta amb personal acreditat per la Federació Europarc, el sistema de qualitat SICTED i la Fundación Tripartita.

Contacta'ns!

info@repte.net
972 27 32 23
Avda. República Dominicana, 3
17800, Olot

Segueix-nos!

Repte al Facebook